شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه اخص

 • جمعه - 6 دی 1398
 • جناب خواجه طوسی پس از آنکه توبه عام را و توبه خاص را فرمود، "توبه اخص" را که مربوط به سالک است؛ یعنی توبه ازترک‌التفات‌به‌خدا آنرا مورد توجه قرار میدهد. و حدیث پیغمبر ص که فرمود: "اگر من در هر روزی هفتاد بار استغفار نکنم دلم ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه خاص

 • جمعه - 6 دی 1398
 • از متن کتاب: «اما ناکردن فعلی که از قِسم سِيُّم باشد،(۱) و کردن فعلی که ازقِسم چهارم باشد(۲). و از معصومان ترک اولی ناپسندیده باشد، وتوبه ی ایشان از ترک اولی است.» (۱)قِسمِ سِیُّم؛ یعنی "مستحب" (۲) قسم چهارم؛ یعنی "مکروه" انجام دادن مکروه یا انجام ندادن مستحب؛ ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه عام, توبه خاص, توبه اخص

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • "اما ناکردن ِفعلی که از قسم سوم باشد و کردن فعلی که از فعل چهارم باشد، ترک اولی باشد و از معصومان ترک اولی ناپسندیده باشد و توبه ایشان از ترک اولی باشد." (صفحه 26 کتاب) _توبه‌عام؛ که مربوط به عموم مردم است، که توبه از ...

  گالــــری