تواضع در برابر اساتید

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • تواضع در برابر اساتید علامه حسن ‌زاده آملی بارها به ما فرموده‌ اند که در مقابل اساتید، مباحثه و «ان قلت‌ های زائد» نیاورید و اگر ایرادی هم به نظرات بزرگان حوزه دارید در قالب طرح سوال باشد و تواضع در مقابل اساتید سبب رشد و ...

    گالــــری