نقش استاد در تهذیب اخلاق‏

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  • نقش استاد در تهذیب اخلاق‏   گفتیم مرحوم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را در سه امر خلاصه کرده است: نخست: تهذیب اخلاق، دوم تصفیه اعمال و سوم: بجا آوردن حقوق   اکنون می ‏خواهیم عرض کنیم سر این که خواجه، ریاضت عام را سه امر یاد شده می‏ ...

    ریاضت و تهذیب اخلاق‏

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  •   خواجه عبدالله انصاری پس از تعریف ریاضت می‏فرماید: و هو علی ثلاث درجات ریاضة العامة و هی تهذیب الا خلاق بالعلم، و تصفیة الا عمال بالاخلاص و توفیر الحقوق و فی المعاملة؛   ریاضت دارای سه درجه است: درجه اول ریاضت عام است که مربوط به ...

    گالــــری