شرح کتاب اوصاف الاشراف . چرا نمیتوانیم مراعات تقوا کنیم؟

  • چهارشنبه - 27 آذر 1398
  • سوال: ما میخواهیم مراعات تقوا کنیم ، مراعات واجبات و مکروهات و مستحبات و... اما موفق نمیشویم، چرا؟ پاسخ: _یا مشکل عقیدتی دارید (ايمانت درست نيست). _یا اگر ايمانت درست است دچار غفلت شده ای؛ از ايمانت غافلی. _ويا اگر ایمان داری و متوجهى و غافل نیستی، پس انسان ...

    گالــــری