و اینجاست که یک فتحی صورت می‌گیرد…

  • یکشنبه - 2 آذر 1399
  • [video width="640" height="360" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/پ.mp4"][/video]

    مجلس انس

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  • مجلس انس، تفکر، تمرکز اینطور است: طاهر، پاک و پاکیزه و مجلس خالی از اغیار، مجلسی همه محرم، همه ملتفت... بدون مزاحم... دعایی گفته می‌شود، ذکری خوانده می‌شود، توسلی صورت می‌گیرد... تکرار می‌شود، تکرار می‌شود و... اصرار می‌شود... اصرار می‌شود... یهو می‌بینید یک درخششی صورت گرفت‌! یک عطری فضا راپر کرد ...

    تفکر، تمرکز، شبیه تنظیم موج رادیوست

  • جمعه - 25 بهمن 1398
  • گالــــری