أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 •       «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»(سوره مبارکه روم، آیه 8)     از آیه دومعنا برداشت میشود: یکی اینکه اینها در درون، در خودشان به فکر فرو نمی روند؟ در باطن، به فکر فرو نمی روند؟ معنای دیگر اینکه؛ راجع به ...

  اندیشه کن! آخه انسانی!

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 • قرآن میفرماید : «اولم یتفکروا» آیا اینها فکر نمیکنند‌‌؟! «فی انفسکم» در درون خودشان! در دل! به فکر فرو نمی‌روند؟! که آخه چه شد؟ چه بود؟ چه هستیم؟ از کجا به کجا رسیدیم؟ از اینجا به بعد چه؟ با یک تعجبی! استنکاری که آخه باید فکر کنید! اندیشه کنید! آخه انسانی! از کنار قضایا همینطور به سادگی ...

  انسان بدون تفکر و تمرکز

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 •         انسان به طور طبیعی و روزمره بگذراند ، همان بهیمیت و حیوانیت است از کنار  آیات الهی به سادگی گذشتن و عبور کردن، با آن حالت های حیوانی فرقی ندارد؛ دنبال خوراک و دنبال آب و لذت بردن... هزار قضایای ملفت نظر در پیش اوانجام شود، برایش ...

  دفتر دل، در حالت توجه، پاگرفت…

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 •   خلوت و فکر و تمرکز؛ به خود فرو رفتن... در خود فرو رفتن... و به خود اندیشه کردن... که من کی ام؟! من چه ام؟! هستی من از کجاست؟! از کجا سربرآورده ام؟ از کجا ساپورت میشوم؟ اینها خیلی شیرین است...   هرچه این تفکر و تمرکز عمیق تر، حالات،با تداوم‌ بیشتر... هرچه سطحی تر، آنی تر...   حضرت ...

  مجلس انس

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 • مجلس انس، تفکر، تمرکز اینطور است: طاهر، پاک و پاکیزه و مجلس خالی از اغیار، مجلسی همه محرم، همه ملتفت... بدون مزاحم... دعایی گفته می‌شود، ذکری خوانده می‌شود، توسلی صورت می‌گیرد... تکرار می‌شود، تکرار می‌شود و... اصرار می‌شود... اصرار می‌شود... یهو می‌بینید یک درخششی صورت گرفت‌! یک عطری فضا راپر کرد ...

  تفکر، تمرکز، شبیه تنظیم موج رادیوست

 • جمعه - 25 بهمن 1398
 • آنی که به عبادت معنا و روح میدهد، تفکر است

 • پنجشنبه - 24 بهمن 1398
 • دومین فصل از باب سوم کتاب شریف اوصاف الاشراف در تفکر است؛ تفکر بعد از خلوت است انسان در خلوت مینشیند تا فکر کند؛ چون وقتی که دل مشغولی ها در حالت حشر و نشر با کثرات، با نشست و برخاست کردن با افراد و مشغول کار شدن، ...

  گالــــری