کجای راهیم…

 • یکشنبه - 3 فروردین 1399
 • ما باید خودمان را حرکت و سیرمان بیابیم؛ جایگاه خود را بیابیم... در کدام مرحله هستیم؟ در آغازیم؟ در مراحل فی‌مابین هستیم؟ کجاییم؟ اگر می‌خواهیم نسبت به این سیر بی تفاوت نباشیم و این را یک وظیفه برای خود تلقی کنیم، می‌بایست جای خودمان را در این سیر مشخص کنیم ...

  انسان سالک نیاز به خوف و حزن دارد.

 • یکشنبه - 3 فروردین 1399
 • در سومین فصل از فصول باب سوم از کتاب شریف اوصاف الاشراف سخن از خوف و حزن است.   _چرا جناب خواجه بعد از تفکر, خوف و حزن را آورده؟ آیا ترتیب بحث چنین اقتضایی را داشت؟ سرش چیست؟   _چون  که تفکر سیر است‌؛ حرکت است؛ مبدایی دارد... ...

  فناء فی الله مدنظر عارف چیست؟

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •       فناء فی الله (که عارف می‌خواهد) چه هست؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی : یک بیان تمثیلی مطرح میکنم و از این بیان هرچه توانستیم تبیین کنیم و شما گرفتید، همان است... از این بیشتر نمی‌شود... یک ذغال سرد را در نظر بگیرید که سیاه است و سرد؛ این ...

  نفس در بدن اثر می‌گذارد و بدن در نفس اثر می‌گذارد

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •     خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف در ادامه فصل تفکر چنین  میفرماید: «معرفت نفوس و کیفیت ارتباط آن بر ابدان(1) و افعال و انفعالات هر دو از یکدیگر (2)و اسباب نقصان و کمال در هر یک (3) وو مقتضی سعادت و شقاوت عاجل و آجل ...

  تفکر در ارتباط نفس و بدن…

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •               اسب یک شخص می‌میرد، خطاب به این اسب می‌کند و می‌گوید، چه شد؟ تو که تا به حال راه میرفتی... تو که تاکنون در اختیار بودی... چه چیزی کم شد؟ پایت که هست! دستت که هست!.. چشم و گوشت هم که هست!  کله و دم تو... اعضا و ...

  تفکر در ارتباط بین نفس و بدن

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •     نفس ناطقه را بشناسیم... روح را بشناسیم... و ارتباط بین روح و نفس را بدانیم‌ این خیلی ارتباط عجیبی است؛ هیچ ارتباطی را به این ارتباط نمی‌توان تشبیه کرد‌؛ تنها چیزی که می‌شود به این تشبیه کرد: ارتباط خدا با عالم است. «مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه» نفس ناطقه ...

  آیات انفسی

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   خواجه نصیر، در مورد آیات انفسی چنین میفرماید: «و اما آیات انفس(1) و آن معرفت ابدان و انس است(3) و آن معلوم شود به علم تشریح.(3)و آن معلوم شود به علم اعضای مفرده(4) که عبارتند از عظام...»   (1)برابر آیات آفاقی (2) اینست که انسان هم بدنش را خوب ...

  فلینظر الانسان الی الطعام

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   قرآن میفرماید: «فلینظر الانسان الی الطعام» انسان به طعامش نگاه می‌کند... بر غذا خوردنش تمرکز می‌کند و ریز می‌شود... نظر مجتهدانه می‌کند... نه نگاه فیزیکی صرف!. بعضی ها به نگاه فیزیکی صرف منصرف کردند و گفتند نگاه صرف به غذا باعث می‌شود، هضمش خوب صورت بگیرد؛ جذب خوب ...

  بی تفاوتی قساوت می‌آورد…

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   تفاوتی نمیکند: چه از کنار آیات الهی که قرآن باشد، بگذرید مذموم است؛  و قساوت قلب می‌گیرد؛ بدون تفکر، بدون تامل، همینطور بدون تدبر، خواندن قرآن(لقلقه زبان باشد) قساوت می‌آورد و از کنار آیاتی که در وجود خودمان هست، از اینها هم بی تفاوت بگذریم، واقعاقساوت می‌آورد؛ این هم ...

  تفکر در خود؛ پی بردن به وجود حق

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •     در آیات انفسی، انسان باید تفکر کند، و از آنها انسان پی به وجود حق ببرد و ایمان خود را تقویت کند... و آن، اینست که انسان بدنش را، اجزای بدنش را بشناسد؛ خصوصیات اجزاء را بشناسد... اجزاء مرکبه، اجزاء بسیطه؛ مثلا چندتا استخوان در بدن هست، ...

  گالــــری