تفکر در آیات آفاقی و آیات انفسی

  • شنبه - 26 بهمن 1398
  •       خواجه نصیرالدین در کتاب اوصاف الاشراف در فصل تفکر، به علم هیئت، علم اعداد، علم آفاق اشاره می‌کند؛ که اگر انسان از این علوم و فنون سر در بیاورد و از این مسیر پیش برود، تفکر او خیلی عمیق و دقیق می‌شود، و این تفکر به ...

    گالــــری