شرح کتاب اوصاف الاشراف . «فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»

  • یکشنبه - 8 دی 1398
  • «فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (سوره مبارکه فرقان-آیه25) یکی از شبهاتی که مطرح میکنند اینست که؛ «اگر واقعا تبدیل سیئه به حسنه بوده باشد, هرچه انسان گناه بیشتری کرده باشد حسناتش بیشتر میشود؛ پس بیایید بیشتر گناه کنیم که حسنات بیشتر شود.» این را میگویند! در جواب ...

    گالــــری