خیلی سرتان را شلوغ کردید؛ لذا این دستور در مورد شما مفید فایده نیست

  • سه شنبه - 22 بهمن 1398
  •       حضرت استاد رمضانی:   حضرت علامه حسن زاده نقل میکردند که؛ حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، دستور العملی را  برای برنامه های سیر و سلوک داده بودند و من به کار گرفتم و نتیجه نداد؛ خدمت ایشان رفتم و شکوه کردم؛ گفتم آقا هرکاری میکنیم، نمیشود! و نتیجه‌ای حاصل نمیشود!   _ایشان(علامه ...

    گالــــری