مراسم فاطمیه دوم سال ۱۳۹۸

  • سه شنبه - 15 بهمن 1398
  • سخنرانی استاد معظم رمضانی در شهر مقدس قم مورخ سال 1398 تعداد جلسه: 3 جلسه [playlist ids="2954"]   [playlist ids="2953"]   [playlist ids="2955"]

    بیانات آیت الله حسن رمضانی در بزرگداشت روز جهانی فلسفه

  • شنبه - 28 دی 1398
  • بیانات آیت الله حسن رمضانی در بزرگداشت روز جهانی فلسفه بین حکمت و معنویت جدایی نیست اسلام یعنی راستی و درستی...   آیت الله رمضانی استاد عرفان حوزه علمیه گفتند: صحبت‌کردن درباره معنویت و حکمت برای من سخت است؛ چون خوف آن را دارم، حرفی بزنم که نتوانم به ...

    گالــــری