بهترین عمل برای اموات

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • (بهترین عمل برای اموات)   سوال: چه عملی برای شادی روح درگذشتگان و اموات، اثر و فایده بیشتری دارد؟   پاسخ آیت الله استاد رمضانی: _اولا اگر واجبی مانند نماز، روزه و ... از آنها فوت شده، آنها را قضا کنند. اگر درگذشتگان حق‌الناس بر عهده دارند آنها را ادا کنند. _ثانیا ...

    گالــــری