مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللَّه

  • پنجشنبه - 19 فروردین 1400
  •               حضرت امام رحمه الله علیه از این فیلم گاو به عنوان یک فیلم موفق ستایش کردند؛ رمز این ستایش همین بود که عشق به گاو، آن شخص را به این درجه رسانده بود که دیگر صدای او و حرکات او و نشست و برخاست او ...

    گالــــری