ما که فانی در اهل بیت هستیم!..

  • جمعه - 5 اردیبهشت 1399
  •   خاطره ای از حضرت استاد رمضانی:     از طرف برخی مراکز فرهنگی، مجلس بزرگداشتی برای حضرت علامه حسن زاده در مشهد برگزار کرده بودند؛ (درمشهد، جایگاهی که میدانید از نظر جریان‌های تفکیکی چه جایگاهی است... ) و ما (حضرت استاد رمضانی) به عنوان سخنران در آن مجلس حاضر بودیم. قبل ...

    گالــــری