خداوند تعالی سرمایه را در وجود ما تعبیه کرده…

  • یکشنبه - 27 بهمن 1398
  • خواجه نصیرالدین در فصل تفکر کتاب شریف اوصاف الاشراف، تفکر و نظر را چنین تعریف میکند: هرچند در معنی تفکر وجوه بسیار گفته اند، خلاصه همه ی وجوه آنست(1) که تفکر سیر باطن انسانی است (2)از مبادی به مقاصد، و نظر را همین معنی کردند(3)     (1)تفکر را ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . راهکار تحقق ایمان (تفکر و تدبر؛ نه تقلید)

  • سه شنبه - 26 آذر 1398
  • ایمان را با تقلید و ظن و اوهام و خیالات نمیشود سامان داد. ایمان با راهکار و علل و مقدمات و مقتضیات خودش قابل تحقق است. باید باتعقل ، تدبر ، تأمل ایمان ساخته بشود، نه تقلید. بنابراین تاکيد آيات ارشادی قرآن به تفکر، تعقل و تدبر ...

    گالــــری