چرا امام محمد باقر علیه السلام را باقر نامیدند؟

  • یکشنبه - 11 خرداد 1399
  •             امام محمد باقر علیه السلام را باقر به دو جهت نامیدند: یکی اینکه شکافنده ی علم است؛ موشکافی می‌کند در مسائل دقیق؛ فعالیت علمی دارد؛ در اوج!.. «سمی الباقر لانه بقر العلم ای شقه فعرف اصله وخفیه; محمد بن علی، باقر نامید شد به خاطر اینکه او ...

    گالــــری