روایتی جالب از امام صادق علیه السلام درمورد علم جانور شناسی

 • دوشنبه - 28 بهمن 1398
 •         _یک خانمی که نامش در کتب ذکر شده، خدمت امام صادق(ع) می‌رسد و از امام سوالی می‌کند. _امام از او می‌پرسد شأن شما چیست؟ چه کار می‌کنید؟ _عرضه می‌دارد که من تحقیق در پرندگان میکنم؛ که کدام تخم گذارو کدام بچه زا هستند _بعد حضرت فرمود: من یک ...

  نقش استاد در تهذیب اخلاق‏

 • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
 • نقش استاد در تهذیب اخلاق‏   گفتیم مرحوم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را در سه امر خلاصه کرده است: نخست: تهذیب اخلاق، دوم تصفیه اعمال و سوم: بجا آوردن حقوق   اکنون می ‏خواهیم عرض کنیم سر این که خواجه، ریاضت عام را سه امر یاد شده می‏ ...

  عرفان و فلسفه کشک است!!!

 • سه شنبه - 8 بهمن 1398
 • عرفان و فلسفه کشک است. هر چه هست در قرآن و روایات است!؟...   پاسخ حضرت استاد رمضانی:   _برای تفکیک معنایی وجود دارد که اگر مراد آقایان از تفکیک آن معنا باشد خیلی راحت می‌ توان با تفکیک و تفکیکیان کنار آمد و اصلا نزاعی در کار نیست ...

  گالــــری