نه آن موقع که رفتیم ناراحت بودیم و نه الان که داریم برمی گردیم خوشحالیم

  • یکشنبه - 3 فروردین 1399
  •       عکس العمل بسیار زیبای امام رحمه الله, در هواپیما وقتی به طرف ایران می آمد؛ _یکی از این آقایان از ایشان پرسید که الان که شما به وطن برمی گردید الان چه حالی دارید؟ پس از ۱۵ سال؟ _راحت فرمود: هیچ ! این را برای بچه ها بگید!! ...

    گالــــری