شرح کتاب اوصاف الاشراف . خواب

  • یکشنبه - 1 دی 1398
  • طبق فرمایش ائمه معصومین(ع): خواب، یک جزء از هفتاد جزء نبوت است. خواب روزنه ای بر ملکوت است... خواب سفری است به دیار مرسلات؛ خواب پنجره ای است که خدای تعالی از ملکوت بر ما باز کرده است... اگر میخواهید خوابتان راست باشد؛  باید "صدیق" بوده باشید. ...

    گالــــری