شرح کتاب اوصاف الاشراف . ۴ شرط موسیقی مفید

  • سه شنبه - 24 دی 1398
  • الحان و نغمه های آسمانی و ملکوتی، انسان را از تفرّق، "تجمّع" میدهد؛ و از رهزنی های قوه خیال انسان را نجات میدهد... جناب شیخ الرئیس ابن سینا 4 شرط را در مورد موسیقی مفید، در فضای غایت دومِ ریاضت ( به مطالب قبل رجوع شود) ...

    گالــــری