شرح کتاب اوصاف الاشراف . مراد از فقر و نکات متن

  • دوشنبه - 16 دی 1398
  • مراد ما از فقر، در این فصل کتاب چیست؟ خواجه میفرماید : «کسی را گویند که رغبت به مال ندارد.» مال دارد! اما رغبت ندارد . برایش تفا وت بین سنگ ریزه و طلا نیست...   جناب معجزه، به من(استاد رمضانی)، میفرمود: _یک زمانی به من فرمودند(حالا از کجا ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . مردان خدا…

  • شنبه - 14 دی 1398
  • اقای معجزه رحمه الله نقل میفرمود: _ جناب آقای نراقی در جامعه و میان مردم  نفوذ و جایگاه فوق العادی داشت...و  در همان زمانی که حکومت اسلامی در کار نبود، واقعا حاکم بود؛  مردم هم برای مراجعات علمی و هم برای مرافعات مراجعه میکردند... _ی کی از ...

    گالــــری