ادب یعنی حدِّ هرچیزی؛ یعنی اعتدال…

  • یکشنبه - 7 اردیبهشت 1399
  •         پس از طرح مباحث مربوط به خوف و حزن، از جهت آنکه گاهی اوقات، خوف از حد خودش تجاوز می‌کند و شخص را به نا امیدی می‌کشاند، طرح مباحث مربوط به رجاء مناسب هست؛   پس از تفکر، خوف و حزن مطرح شد؛ گفتیم تفکر، سیر است؛ حرکت ...

    گالــــری