شرح کتاب اوصاف الاشراف . اعمال فقط از متقین پذیرفته است…

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  • خواجه نصیر، درفصل مربوط به تقوا در کتاب اوصاف الاشراف می فرماید که اگر پرهیز نباشد، اگر  وسواس و  دقت و  احتیاط نباشد ، کارهای خوب انسان هم بی خاصیت می شود؛ بی تاثیر میشود...   «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»(مائده.27) خدای تبارک و تعالی فقط و فقط ...

    گالــــری