اطلاع آیت الله قاضی از حال علامه حسن زاده

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • اطلاع آیت الله  قاضی از حال علامه حسن زاده  در بیان حضرت استاد رمضانی   آیت الله علامه سید علی قاضی بعد از رحلت خود نیز بر اوضاع و احوال شاگردان  و ارادتمندان ناظر است! [video width="482" height="272" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/d8956fae49c4580a7282770b0000e42a888624__37520.mp4"][/video]

    گالــــری