مفهوم عرفان حقیقی(بخشی از کتاب اوصاف الاشراف)

 • دوشنبه - 22 شهریور 1400
 •   شرح عبارت: خواجه می‌فرماید: ما بعد از آن که از تحریر و تقریر کتاب "اخلاق ناصری"  فارغ شدیم این اندیشه و نیت در دل و ذهن ما پدید آمد که رساله‌ای را هم در عرفانِ عملی جهت بیان سیر اولیا و بر قاعدۀ سالکانِ طریقت ...

  استشهاد به آیه ای از قرآن، دال بر نیاز سالک به خلوت

 • شنبه - 19 بهمن 1398
 • یک آبادی  طرف سمنان، در مسیر گرمسار به طرف سمنان به نام صوفی آباد محل دفن علاءالدوله سمنانی است‌؛ یک وقتی ما (استاد رمضانی) رفته بودیم خانقاه علاءالدوله؛ آنجا مکان های ویژه ای را تعبیه کرده بودند که یک سالک، یک اهل سیرو سلوک، ذکر و جلوس ...

  صوت جلسات منزل انابت

 • جمعه - 4 بهمن 1398
 • عرفان عملی/  منازل سیرو سلوک  /منزل انابه   توضیحات عارف فرزانه حضرت استاد رمضانی پیرامون منزل انابه:           اصوات جلسات منزل انابت طی 8 جلسه قابل دسترس عزیران میباشد:   انابت.1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-1.mp3"][/audio]   انابت.2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-2.mp3"][/audio]   انابت.3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-3.mp3"][/audio]   انابت.4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-4.mp3"][/audio]   انابت.5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-5.mp3"][/audio]   انابت.6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-6.mp3"][/audio]   انابت.7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-7.mp3"][/audio]   انابت.8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/enabe-8.mp3"][/audio]  

  گالــــری