ادب علامه در برابر استادان

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • (خاطرات آیت الله حسن رمضانی از علامه حسن زاده آملی)   ادب علامه در برابر استادان:   علامه حسن زاده آملی مي ‌فرمود: وقتي ديديم علامه طباطبايي با آن عظمت مستأجر است و از خود خانه ندارد يک روز مقداری از کتاب‌هاي نفیس و قيمتي خود را جمع کرده ...

    گالــــری