شرح کتاب اوصاف الاشراف . ارکان توبه باتوجه به مقطع زمانی حال و آینده

 • دوشنبه - 9 دی 1398
 • توبه نسبت به مقطع زمانی حال حاضر: "الان" توبه چه اقتضایی دارد؟ _اینکه فورا  از گناه جدا شود. از معصیت, انحراف, زیاده روی... همین الان دست بردارد... نه اینکه راه را ادامه بده و راه را میرود و بعد بگوید: استغفرالله! همان کاری که قبلا انجام میداده را!.. ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . پشیمانی واقعی… تحول درونی…

 • یکشنبه - 8 دی 1398
 • علی بن یقطین, شیعه بود و در زمان امام موسی کاظم(ع) زندگی میکرد؛ هارون از او پذیرش پست نخست وزیری را داشت. و از آنطرف علی بن یقطین از شییعیان پاکباخته ی امام ع بود و بدون اجازه امام نمیتوانست به دعوت هارون رشید(خلیفه عباسی) ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . حقیقت و ارکان توبه با توجه به مقطع زمانی گذشته

 • یکشنبه - 8 دی 1398
 • پس از تعریف توبه و بیان اقسام آن, به بیان حقیقت و ارکان توبه میپردازیم؛ طبق تقسیمی که جناب خواجه نصیر آورده است, توبه با توجه به سه مقطع زمانی معنا پیدا میکند: مقطع زمانی گذشته مقطع زمانی حاضر و مقطع زمانی آینده   _نسبت به مقطع زمانی گذشته میفرماید: 1)میبایست شخص ...

  گالــــری