ریاضت و صداقت‏

  • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
  • ریاضت و صداقت‏   خواجه عبدالله انصاری در ابتدای باب ریاضت منازل السایرین، پس از استشهاد به آیه 60 سوره مؤمنون در تعریف ریاضت می‏فرماید: والریاضة تمرین النفس علی قبول الصدق؛ ریاضت یعنی این که نفس را تربیت کنی تا از کجی‏ها و معوجی‏ها و ناهنجاری‏ها فاصله ...

    گالــــری