جان کندن دارد!..

  • دوشنبه - 22 اردیبهشت 1399
  •       حضرت استاد رمضانی:   شرح حال علاءالدوله سمنانی را به مناسبتی میدیدم؛ در شرح حال این مرد بزرگ ثبت شده است که ایشان در دو مقطع مشغول به  اربعینیات شد؛ در یک مقطع صد و پنجاه اربعین، در یک مقطع دیگر صدو سی اربعین، اینطور افراد واقعا با همت، ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . «فَمَن کانَ یرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ»

  • پنجشنبه - 19 دی 1398
  • «فَمَن کانَ یرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یشْرِکْ بِعِبادةِ رَبِّهِ»(سوره مبارکه کهف . آیه 110) هرکس که میخواهد به ملاقات خدا دست یابد، باید حرف را کنار بگذارد! وارد میدان عمل شود...   (فَلْیعْمَلْ) حرف بس است دیگر! تمام شد... شنیدیم... خیلی هم شنیدیم... "عمل صالح" ...

    گالــــری