خاطره ای از علامه حسن زاده آملی

 • یکشنبه - 2 آذر 1399
 • [video width="640" height="640" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/ف.mp4"][/video]

  یک لذت ِ همراه درد

 • پنجشنبه - 22 آبان 1399
 •                   جناب خواجه نصیرالدین طوسی چنین میفرماید: «شوق یافتن لذت محبتی باشد که لازم فرط ارادت بود(1).آمیخته به آلام مفارقت (2)»   (1)انسان یک لذتی را احساس می کند که این مربوط می‌شود به محبتی که لازمه ی ارادت است. وقتی که انسان چیزی را خواست و براساس آن تصور ...

  ارادت، آغاز است؛ محبت، پایان

 • یکشنبه - 18 آبان 1399
 •                         جناب خواجه نصیرالدین طوسی، در پایان فصل ارادت، چنین آورده است:   و محبت را مراتب باشد؛ و مرتبه آخر به وقت تمامی اصول و انتهای سلوک باشد (1)و اما ارادت مقارن سقوط باشد(2)بر وجهی و اعتباری مقتضی سلوک باشد(3) چه طلب کمال نوعی از ارادت بود(4) ...

  خواستن، مشروط به سه چیز است؛ نکاتی در کتاب

 • دوشنبه - 14 مهر 1399
 •                 خواجه نصیرالدین در فصل ارادت کتاب شریف اوصاف الاشراف چنین آورده: «پارسی ارادت خواستن است(1)، و آن (2)خواستن، مشروط به سه چیز است، شعور به مراد، (3)و شعور به کمالی که مراد را حاصل باشد، (4)و غیبت مراد(5)پس اگر مراد از قبیل اموری باشد که مرید ...

  مراحل سامان بخشیدن یک حرکت، ‌از نگاه شیخ الرئیس

 • دوشنبه - 14 مهر 1399
 •             جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین، منزل نخست که برای عارفان تعریف می‌کند، ارادت است؛ بر همین اساس به سالک مرید می‌گویند و شیخ و استاد سير و سلوک را مراد می‌نامند. حالتی که در شخص به وجودمی آید که محرک او هست بلکه همراه ...

  خودتان را از صادقان جدا نکنید…

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •             مولوی در مثنوی خیلی شیرین میفرماید که کمال ما اینست که بدون واسطه به محبوب دست پیدا کنیم؛ بی واسطه؛ مستقیما!.. ‌با مفهوم و با استدلال و با خبر و با دلیل و  اینها همه حجاب است ‌و بعد میفرماید الا آن واسطه ای که فانی ...

  ارادت و مراد؛ از نظر شیخ الرئیس

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •                       التفاتی داشته باشیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا در مقامات العارفین در قضیه مراد و ارادت:   در فصل هفتم مقامات العارفین اشارات میفرماید: «اول درجات مقامات العارفین ما یسمو نهم  الاراده» یعنی نخستین درجه از درجات سیر وسلوک عارفان هست؛ وقتی که سیر را می‌خواهند شروع کنند، ...

  معنای ارادت

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •           «ارادت» یعنی؛ خواستن وقتی که میگوییم ارادت یعنی خواستن، خب انسان باید یک امری را  شعور پیدا کند، هرچه هر چه را انسان نمی‌خواهد که ‌انسان باید التفات پیدا کند؛ التفات به مراد ممکن است؛ قطعا ممکن نیست؛ انسان طالب مجهول مطلق که نیست ‌.   طالب هرپیشه ...

  ارادتی بنما تا سعادتی ببری…

 • جمعه - 4 مهر 1399
 •               یکی دنبال  کاسه آبگوشت و سیخ کباب  و بره و... این قبیل امور می‌گردد، و یکی به دنبال  وجهه الله، دنبال لقاء که این نیاز به  ارادت دارد؛ که این در حیوانیت، شهوت است؛ وقتی که انسان از حیوانیت فارغ شد و شد حانسان، دیگر جای ...

  ارادت چیست؟

 • شنبه - 29 شهریور 1399
 •                         در فضای حیوانیت، صحبت از شهوت است؛ میگوییم حیوان با قوه ی شهوتش جلب منافع می‌کند؛ خودش را به آب و آتش می‌زند، آنچه را که برای او خوشایند است پیگیری می‌کند؛غضب را هم که به کار می‌گیرد، باز برای همان اشباع شهوتش است، ناراحت ...

  گالــــری