ادب نسبت به علما

  • پنجشنبه - 3 بهمن 1398
  • _ادب و احترام علامه حسن زاده آملی نسبت به علما _تعطیلی درس علامه به خاطر بی احترامی نسبت به علما _رابطه علامه حسن زاده و آیت الله مکارم شیرازی     مقدمه: مشهور است که حضرت آیت الله مکارم شیرازی، از منتقدان عرفان است. با این حال، شنیدن این ...

    گالــــری