حقیقت و نشانه اخلاص

 • جمعه - 11 بهمن 1398
 • حقیقت و نشانه اخلاص میان چله گرفتن و ریاضت کشیدن، رابطه نزدیکی وجود دارد از این رو تا عبارت ریاضت کشیدن را می شنویم، ذهنمان به طرف چله گرفتن و چله نشینی می رود و یا تا عبارت چله گرفتن و چله نشینی را می شنویم، ...

  اخلاص رمز جاودانگی

 • جمعه - 11 بهمن 1398
 • اخلاص رمز جاودانگی یکی از ارکان ریاضت عام، تصفیه اعمال با اخلاص است، این که سالک، اعمال خویش را بر اساس اخلاص انجام دهد و در همه کارهای خود، جز رضایت خدا را در نظر نگیرد و انگیزه های نفسانی را از خود دور کند، ریاضتی ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . آیه ۱۱۰ سوره مبارکه کهف

 • سه شنبه - 3 دی 1398
 • آیه ی دیگری که خواجه در فصل ششم یعنی اخلاص آورده؛ آیه 110 سوره مبارکه کهف می باشد. «فمَن کانَ یَرجوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلیَعمَلَ عَمَل صالِح وَلایُشرِک بِعِبادِه رَبِّه اَحَد» در این آیه "لقاءالله" مورد توجه قرار گرفته و اینکه اگر افراد میخواهند به وصال الهی برسند، ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . انواع شرک

 • سه شنبه - 3 دی 1398
 • شرک ۲نوع است: جلی و خفی _"شرک جلی" ؛ بت پرستی _و باقی "شرک خفی" می باشد. وقتی مانع "شرک خفی" برطرف شود، سلوک و وصول میسر میشود.   _انسان یک عمر عبادت میکند، مشرکانه... یک عمر سالک الی الله؛ وحال آنکه بتِ نفسِ خود را میپرستیده... این که سیر و سلوک ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . “سیر ” یک امر عمومی نیست…

 • سه شنبه - 3 دی 1398
 • سیر یک حرکت خاص و ویژه است که؛ برای انسان های ویژه و خاص تعریف میشود. یک امر عمومی، معمولی، مناسب با فهم عامه مردم نیست. مردم همین قدر که جهنم نروند و متنعم از نعمات بهشتی شوند، برای آنها کافیست و همین مدنظرشان است. علامه طباطبایی در ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای اخلاص

 • سه شنبه - 3 دی 1398
 • فارسی  "اخلاص" ؛ ویژه کردن، مخصوص ساختن، وپاک کردن چیزی از هر چیزی که غیر او باشد و با او در آویخته باشد، میباشد. واینجا (دراصطلاح اهل معرفت) در عرفان عملي؛ مراد از "اخلاص" اینستکه؛ انسان هرچه گوید و هرچه انجام دهد، فقط و فقط به ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . فصل ششم؛ اخلاص

 • سه شنبه - 3 دی 1398
 • فصل چهارم (نیت)را طوری گفتیم که اخلاص را هم دربرگرفت. نیت را به انگیزه تعبیرکردیم. _چه انگیزه ای ما را به حرکت قربی وتقرب الی الله وادار میکند ؟ _فقط و فقط خدا! حب دنیا و... که مانع راه است... حتی گفتیم ترس از جهنم و طمع در بهشت ...

  گالــــری