اخلاص رمز جاودانگی

  • جمعه - 11 بهمن 1398
  • اخلاص رمز جاودانگی یکی از ارکان ریاضت عام، تصفیه اعمال با اخلاص است، این که سالک، اعمال خویش را بر اساس اخلاص انجام دهد و در همه کارهای خود، جز رضایت خدا را در نظر نگیرد و انگیزه های نفسانی را از خود دور کند، ریاضتی ...

    گالــــری