ارادت و مراد؛ از نظر شیخ الرئیس

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •                       التفاتی داشته باشیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا در مقامات العارفین در قضیه مراد و ارادت:   در فصل هفتم مقامات العارفین اشارات میفرماید: «اول درجات مقامات العارفین ما یسمو نهم  الاراده» یعنی نخستین درجه از درجات سیر وسلوک عارفان هست؛ وقتی که سیر را می‌خواهند شروع کنند، ...

  ابن سینا بی‌نظیر است…

 • چهارشنبه - 26 شهریور 1399
 •                 حضرت‌ استاد رمضانی :   حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله می‌فرمود: جناب آقای قمشه ای میرزا مهدی قمشه ای، در درس اشارات به مقامات العارفین که رسید، ایشان این طور فرمود: شیخ(ابوعلی سینا) در موقع نوشتن مقامات العارفین خودش در چله بود، در حالت ریاضت بود، ...

  عرفان و فلسفه کشک است!!!

 • سه شنبه - 8 بهمن 1398
 • عرفان و فلسفه کشک است. هر چه هست در قرآن و روایات است!؟...   پاسخ حضرت استاد رمضانی:   _برای تفکیک معنایی وجود دارد که اگر مراد آقایان از تفکیک آن معنا باشد خیلی راحت می‌ توان با تفکیک و تفکیکیان کنار آمد و اصلا نزاعی در کار نیست ...

  گالــــری