استاد هست یا نیست ؟؟‌

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • استاد هست یا نیست ؟؟‌   حضرت علامه حسن زاده آملی می فرمودند: من خدمت آیت الله کشمیری که رسیدم، شکوه کردم که کسی نیست نیاز ما را برطرف کند. کسی نیست ما در محضرش تربیت شویم. دیگر قاضی ها و ملاحسین قلی همدانی ها نیستند. جناب آقای ...

    گالــــری