یک خاطره…

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  •   _روزی علامه حسن زاده در منزلشان برای بنده نقل کردند که ما با حضرت استاد آقا محمد حسن الهی، برادر مرحوم علامه طباطبایی قضایایی داشتیم برای مثال گاهی از حالات درونی من خبر می داد و ارتباطش با عالم ارواح بسیار قوی بود و هر ...

    اطلاع آیت الله قاضی از حال علامه حسن زاده

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • اطلاع آیت الله  قاضی از حال علامه حسن زاده  در بیان حضرت استاد رمضانی   آیت الله علامه سید علی قاضی بعد از رحلت خود نیز بر اوضاع و احوال شاگردان  و ارادتمندان ناظر است! [video width="482" height="272" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/01/d8956fae49c4580a7282770b0000e42a888624__37520.mp4"][/video]

    گالــــری