ذکری مفید

  • شنبه - 29 شهریور 1399
  •                 حضرت استاد رمضانی : خیلی مفید است که بین الطلوعین دویست و چهار بار خدای را به این اسم بخواند: «یا ربِّ» «ربِّ» یعنی پرورش دهنده، رشد دهنده کسی که شخص را از حضیض به رشد می‌برد، ناقص را کامل می‌کند. رب یعنی این‌؛ پرورش دهنده؛ ‌پرورنده؛ ...

    راه رسیدن به استاد عرفان چیست؟

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • راه رسیدن به استاد عرفان چیست؟   انسان براي وصول به مقصود ياد شده، لازم است دو امر را مورد توجّه خویش قرار دهد: اوّلاً: باید بر خلاف آنچه می‌ داند عمل نکند و به این گونه عملاً ثابت کند که با ملکوت رو راست و صادق است. به ...

    گالــــری