برکات خلوت و توجه… (خاطره ای از جناب آقای ولایی رحمه الله علیه)

  • چهارشنبه - 23 بهمن 1398
  •       خدا جناب آقای ولایی(رحمه الله علیه واسعه) را رحمت کند، از شاگردان ویژه دستورات سیر و سلوک استاد علامه حسن زاده آملی بود. یک روز سر درس خود علامه میفرمود که: یک شب آقای ولایی که به توجه نشسته بود، دفعتا دید در فلان کوچه یا ...

    گالــــری