تنها چیزی که من میخواهم اینست که ببینمش!..

 • دوشنبه - 31 شهریور 1399
 •           جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، و به حضرت عرض کرد، من از جانب خداوند تعالی آمده ام و سلامی از ناحیه حق آورده ام و شما این سلام را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . فقر و زهد در زندگی مردان خدا…

 • دوشنبه - 16 دی 1398
 • _بنده(استاد رمضانی) نمود اینکه بین پول و ثروت و سنگ و کلوخ فرقی ندارد؛ در نحوه و سیر و سلوک عملی حیدر آقا تهرانی (متخلص به معجزه) مشاهده کردم ... هیچ برایش مطرح نبود! هیچ! مثل آب خوردن بود برای او انفاق کردن... زور نمیزد... ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . «تو باید در عمل باشی و آنها هم در عمل…»

 • چهارشنبه - 11 دی 1398
 • گفته اند: «الیمین و الشمال مضلتان » چب زدن و راست زدن به جاده ای که حد وسط است؛ یعنی انسان راه را رها کند؛ چه به چپ؛ چه به راست؛ این یعنی سقوط ...   آقای معجزه را خدا رحمت کند؛ ایشان تمثیل میکرد: به راننده ای که ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه و استغفار از پیغمبر؟!…

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • پیغمبر اکرم(ص) میفرماید: «"اِنَّهُ لِیُغانُ قَلبی وَ اِنّی لَاَستَغفِرُاللّهَ کُل یوم سَبعَینَ مَرَة"  "اگر من در هرشبانه روزی ۷۰بار استغفار نکنم، دلم میگیرد."» _این چه استغفاری است؟ چه گناهی است که از پیغمبر سرزده که استغفار میکند؟ _همینقدر که براساس انجام وظیفه ی رسالت، توجه به این دارد...، ...

  گالــــری