از عجایب آقای محمد حسن الهی طباطبایی

  • سه شنبه - 22 بهمن 1398
  • حضرت استاد رمضانی:   به عنوان خاطره، یکی از عجایب آقای محمد حسن الهی طباطبایی را، به نقل از حضرت علامه حسن زاده نقل میکنم: حضرت علامه میفرمود: درسی را که در مقبره شیخان با ایشان داشتیم؛ ایشان مریض شد و درس تعطیل شد و ایشان را به بیمارستان ...

    گالــــری