مردم را به گناه جسارت ندهید!..

  • شنبه - 20 اردیبهشت 1399
  •     حضرت استاد رمضانی :     خدا رحمت کند جناب آقای شجاعی را؛ ایشان در یکی از صحبت‌هایش و فرمایشاتش کسانی را که تمرکز بر آیه 53 سوره مبارکه زمر می‌کنند و مردم را امیدوار به مغفرت الهی  میکنند و بر این اساس مردم را به گناه جسارت می‌دهند، ...

    گالــــری