معنای انقطاع عبادت

 • جمعه - 24 مرداد 1399
 •                 جناب خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف، در فصل شُکر، میفرماید شُکر عامه به این صورت است که خودشان را منعم علیه فرض می‌کنند و خدای را منعم و نعمتهایی را که از ناحیه خدا برای آنها رقم خورده نعمت می‌دانند و اینها را به کار می‌گیرند؛ قدردان هستند؛ ...

  آشنایی با عرفان اسلامی

 • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
 • بیانات حضرت استاد رمضانی پیرامون مبحث آشنایی با عرفان اسلامی پخش شده از رادیو معارف       تعداد جلسه:  33 جلسه     عرفان. جلسه1 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan1.mp3"][/audio]   عرفان. جلسه2 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan2.mp3"][/audio]   عرفان.جلسه3 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan3.mp3"][/audio]   عرفان. جلسه4 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan4.mp3"][/audio]   عرفان.جلسه5 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan5.mp3"][/audio]   عرفان. جلسه6 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan6.mp3"][/audio]   عرفان. جلسه7 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan7-1.mp3"][/audio]   عرفان.جلسه8 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan8.mp3"][/audio]     عرفان. جلسه9 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/4_5785172625311400770.mp3"][/audio]   عرفان. جلسه10 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan10.mp3"][/audio]     عرفان11 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan11.mp3"][/audio]     عرفان12 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan12.mp3"][/audio]     عرفان. جلسه13 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan13.mp3"][/audio]     عرفان. جلسه14 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan14.mp3"][/audio]     عرفان. جلسه15 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan15.mp3"][/audio]     عرفان.جلسه16 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan16.mp3"][/audio]     عرفان. جلسه17 [audio mp3="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/02/erfan18.mp3"][/audio]     عرفان. ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . معنای مراقبه در عرف عام

 • دوشنبه - 14 بهمن 1398
 • مراقبه ای که جناب خواجه در کتاب اوصاف الاشراف  میفرماید، عمده سخنش در مراقبه مواظبت کردن است؛ مواظبت کنیم که مبادا کاری از ما سر بزند که زحمات قبلی ما به هدر برود ... مبادا کاری از ما سر بزند که در مسیر رشد کمالات سدی ایجاد ...

  گالــــری