معرفی رساله مكاتبات (مصحح حضرت علامه حسن زاده)

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی   تصحيح رساله مكاتبات‏   رساله مكاتبات مجموعه اى است نفيس. حاوى مباحث عالى عرفانى و فلسفى كه بر اثر مكاتباتى بين دو عالم بزرگ قرن حاضر يكى عارف نامدار و حكيم متأله آقا سيد احمد كربلائى و ديگرى فقيه و اصولى بارع و حكيم ...

    گالــــری