کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: عرفان در آینه قرآن و روایات

 • یکشنبه - 6 بهمن 1398
 • حضور استاد در سوریه و لبنان

 • جمعه - 4 بهمن 1398
 • تصاویری از آیت الله رمضانی در پیاده روی اربعین

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • سفر آیت الله رمضانی در عراق و حضور در همایش جایگاه اندیشه های فلسفی در گفت و گو های فرهنگی ایران و جهان عرب در بیت الحکمه بغداد

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • حضور حضرت استاد بر سر مزار بابارکن الدین و آخوند کاشی و مرقد حاج آقا رحیم ارباب

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • حضور آیت الله رمضانی در مقام و مرقد مطهر حضرت شیث نبی علیه السلام

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • غبار روبی ضریح مطهر حضرت زینب سلام الله علیها توسط استاد حسن رمضانی

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • تشرف آیت الله رمضانی به داخل ضریح حضرت رقیه سلام الله علیها

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • برخی تصاویر استاد در دیدار طلاب خارجی در لبنان

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • برخی تصاویر حضرت استادرمضانی در سفر به لبنان

 • سه شنبه - 1 بهمن 1398
 • گالــــری