شرح کتاب اوصاف الاشراف . آزمایش

 • پنج‌شنبه - 2 ژانویه 2020
 • 4کلمه وجود دارد که در فارسی همه را آزمایش ترجمه میکنیم؛ حال آنکه با تفاوت دارند؛ تفاوت معنوی دارند؛ _فتنه _امتحان _ابتلا _اختبار 1)اگر آزمایش با امور شیرین و خوشایند باشد، به آن فتنه میگویند؛ قرآن میفرماید: «إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ» «شما را با پول با مال و ثروت ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . ارکان و شرایط توبه خاص

 • سه‌شنبه - 31 دسامبر 2019
 • "توبه خاص" مربوط به انبیاء و اولیاء و معصومان است؛ که این توبه مربوط به ترک اولی است... که این توبه نیز شرایط و مقوماتی دارد؛ با این تفاوت که در "توبه عام" روی معصیت بود, روی گناه بود, اینجا روی "ترک اولی" شرایط همان شرایط؛ مقومات ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . آیه ۱۱۰ سوره مبارکه کهف

 • سه‌شنبه - 24 دسامبر 2019
 • آیه ی دیگری که خواجه در فصل ششم یعنی اخلاص آورده؛ آیه 110 سوره مبارکه کهف می باشد. «فمَن کانَ یَرجوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلیَعمَلَ عَمَل صالِح وَلایُشرِک بِعِبادِه رَبِّه اَحَد» در این آیه "لقاءالله" مورد توجه قرار گرفته و اینکه اگر افراد میخواهند به وصال الهی برسند، ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (بهشت در مااست… جهنم در مااست…)

 • دوشنبه - 23 دسامبر 2019
 • جناب‌صغیراصفهانی‌ میفرماید‌: داد درویشی از ره تمهید سر غلیان خویش را به مرید گفت که از دوزخ ای نکو کردار قدری آتش به روی آن بگذار بگرفت و ببرد و باز آورد عقد گوهر ز درج راز آورد گفت در دوزخ هرچه گردیدم درکات جحیم را دیدم آتشی بحر انتقال نبود هیچ کسی آتشی نمی ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف(در تعریف صدق)

 • یکشنبه - 22 دسامبر 2019
 • صدق  را "درلغت"، ۲معنا گرفته اند: «صدق درقول و گفتار» و «صدق در وعده و پیمان» انسان در سخن گفتن و گفتار خلاف واقع نگوید و اگر وعده ای داد، آنطور عمل کند صدق است؛ اما خیلی فراتر از این دو وادی است.از عالی ترین مرتبه ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (حرکت امری تدریجی متسرم است…)

 • سه‌شنبه - 17 دسامبر 2019
 • خواجه میفرماید: حرکت امری است تدریجی که متسرم است؛ یعنی تحقق هر جزئی از حرکت مستلزم فقدان جزء سابق است. تا جزء سابق معدوم نشود جزء لاحق موجود نمیشود, تسرع اینگونه است. بعضی حکما فرموده اند وجود حرکت با عدمش مشتابک ( برهم تنیده) است؛ یعنی ...

  آیا مذهب در پذیرش حرف یک دانشمند ملاک است؟

 • یکشنبه - 8 سپتامبر 2019
 • مذهب در پذیرش حرف یک دانشمند، ملاک نیست/ نباید تعصب داشت* آیا درباره این بزرگان، دانشمندان از عرفا، فلاسفه، و دیگر بزرگان علوم، لزوما باید بفهمیم چه مذهبی داشتند تا حرفشان را بپذیریم؟ به بیان دیگر آیا ملاک پذیرش حرف منطقی و صحیح، مذهب است؟ ـ ...

  گالــــری