شرح کتاب اوصاف الاشراف . مبانی عرفان باید عقل و دین باشد

 • یکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 • عرفان باید مبتنی بر مبانی عقل و دین باشد. عرفانی که مبنی بر قواعد عقلی نباشد, عرفان نیست. این نکته را خواجه نصیر نیز در اوایل کتابش ذکر میکند. "مبنی" یعنی پی , ریشه؛ پس بدین صورت اساس و پایه عرفان و سیرو سلوک را ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای صوفیه

 • یکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 • صوفیه؛ یعنی اهل تزکیه, تذهیب, صاف شدن, و پاک شدن؛ نه به معنای خانقاهی یا صنفی آن. در این مورد ابوبکر کتانی میگوید: «التصوف صفا و المشاهده» "تصوف این است که صاف شوی و بعد هم ببینی( مشاهده کنی)". ابوعلی رودباری نیز میگوید: صوفی آن است که ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . در معنای نام کتاب

 • یکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 • در معنی "اوصاف الاشراف" باید گفت: ویژگی, حالات, خصوصیات انسانهای باشرف است. منظور از "اشراف" انسانهای شریف است. شریف, ناظر به عمل اثباتی است, برابر عزت که عمل صلبی است. "بایدها", تعبیر به "شرف" و "نباید ها" تعبیر به "عز" میشود. "عز" یعنی ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . تشبیه و تنزیه صرف مردود است

 • شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
 • خواجه نصیر دراوایل کتاب اوصاف الاشراف, تشبیه و تنزیه صرف را محکوم و مردود دانسته است. محی الدین عربی نیز میگوید: کسی که خدا را تنزیه صرف میکند, او یا بی ادب است یا جاهل؛ به این صورت که خداوند را با این تنزیه(تسبیح) ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . مقایسه اخلاق و عرفان

 • جمعه - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 • تفاوت اخلاق و عرفان ازنظر هدف وغایت: در "اخلاق" هدف, رسیدن به اعتدال؛ نجات از افراط و تفریط و غضب و شهوت است. در "عرفان عملی" غایت, لقاء الله است...فناء الله است... تعلقاتی که پای او را بسته بردارد؛ خدارا بیابد؛ حجابها را بردارد, موانع ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . بعد فعل و بعد انفعال

 • پنج شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۸
 • انسان دارای دوبعد است: بعد انفعال(تاثیر پذیری): انسان از حقایقی که در عالم هست اثر میپذیرد.آشنایی با بودها و نبودها در این بعد حاصل میشود.با بعد اندیشه آشنا میشود؛ میفهمد چه هست چه نیست؛ میفهمد مبدایی در کار هست؛ فرشتگان و مجرداتی مشغول کارند, و همچنین ...

  عرفان حماسي امام و تفاوت آن با عرفان منزوي

 • جمعه - ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
 • متن گفتگوی هفته‌نامه پنجره با حضرت استاد رمضانی درباره تفسیر عرفانی امام خمینی (ره) عرفان حماسي امام و تفاوت آن با عرفان منزوي يكي از ابعاد اصيل و تأثيرگذار كه شاكله وجودي حضرت امام (رحمت الله عليه) را سامان داده بود، بعد عرفاني ايشان است كه بقيه ...

  نیاز به استاد در مسیر رشد معنوی+ پاسخ به سوالات

 • دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 • نیاز به استاد در مسیر رشد معنوی در گفت و گوی مجله خط با استاد حسن رمضانی خراسانی قاعده را فدای استثناء نکنیم، نیاز به استاد یک اصل و ضرورت است ماجرای شکوه علامه حسن زاده آملی به آیت الله کشمیری و پاسخ ایشان مجله خط: آیا برای ...

  ویژگی‌های علمی و اخلاقی آیت الله عزالدین زنجانی

 • دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 • آیت الله رمضانی در گفتگو با فارس مطرح کرد ویژگی‌های علمی و اخلاقی آیت الله عزالدین زنجانی استاد عرفان حوزه علمیه قم گفت: علامه طباطبایی خیلی قبل از انقلاب، آیت الله زنجانی را امام زنجانی خطاب می‌فرمود و به ایشان ارادت ویژه داشت.  گفتگوی خبرگزاری فارس با آیت ...

  چيستي و چرايي مدعاي مخالفان جدید فلسفه

 • دوشنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 • چنانكه مستحضريد چندي است جرياني به نقد و بلكه فراتر از آن به مخالفت با فلسفه اسلامي، برخاسته كه مي‌توان آن را جريانِ «نوتفكيك» ناميد. اگر چه نوتفكيك، جرياني پسيني است كه ريشه در جريان پيشين تفكيك و مكتب معارفي مشهد دارد، اما چنانكه مشهود ...

  گالــــری