دل نوشته آیت الله حسن رمضانی شاگرد برجسته علامه حسن زاده در رثای عروج ملکوتی استاد شان حضرت استاد علامه حسن زاده آملی (قدس سره)

ای آیت حسن ایزدی تو
وی غایت عشق سرمدی تو

از روز ازل چو رخ نمودی
از خلق و خدای دل ربودی

دل بردن تو زخلق هویدا
دل بردن تو ز حق نه پیدا

حق داده خبر ز دل رباییت
مصداق یحبهم خداییت

او دل برده ز تو چنانکه هستی
تو برده دل خدای هستی

چون بنده حسنی و جمالی
هم مظهر عشقی و دلالی

رفتی به بر حضرت دلدار
تا بهره بری ز وی دگر بار

گیری چو به بر جان و دل آرام
از وی بستانی تو همی کام

اکنون که در آغوش خدایی
فارغ تو ز رنگ ماسوایی

ما غمزده در دیار غربت
سرگشته و مبتلا به دردت

یادی ز (سحر) اگر نمایی
از مشکل وی گره گشایی

*سحر* تخلص شعری استاد حسن رمضانی می باشد.

🆔کانال مدرسه مجازی آوای توحید
https://eitaa.com/joinchat/3576430603Cf4a92fc96a