شرایط توبۀ عام

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   بر اساس آنچه خواجه فرموده، تحقق توبۀ عام مشروط به دو شرط است. شرط نخست: این‌ است که انسان بداند افعالی که او را به مقصد نزدیک می‌کنند و نیز افعالی که او را از مقصد دور می‌کنند چه افعالی هستند، این علم و معرفت ...

  توبه

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 • در فصل نخست، از باب دوم اوصاف الاشراف، سخن از توبه است. جناب خواجه نصیر الدین طوسی مباحث مربوط به توبه را همانند خواجه عبداللّه انصاری در کتاب " منازلالسائرین "با آیۀ 31 از سورۀ مبارکۀ نور آغاز میکند، که می‌فرماید: «وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ ...

  شروط سه‌گانۀ ” لقاء اللّه”

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   خواجه در مراحل پایانی این فصل، به آیۀ 11 از سوره مبارکه کهف استشهاد می‌کند، آنجا که حق تعالی می‌فرماید: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا؛ بگو ...

  تمثیل شرک خفی

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   پیامبر اکرم ؟ص؟ فرمودند: «نیة الشرک فی امتی اخفی من دبیت النملة السوداء علی الصخره  الصّماء فی اللیلة الظلماء؛ نیت شرک و انگیزۀ مشرکانه در امت من مخفی‌تر است از راه رفتن مورچه‌ای سیاه، بر روی سنگی سخت، در شبی تاریک و ظلمانی»[1]. این تعبیر بسیار ...

  حقیقت اخلاص

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   عبارت خواجه: «پارسیِ " اخلاص"، ویژه‌کردن باشد. . . » شرح عبارت: خواجه در ابتدای فصل ششم، پس از استشهاد به آیه 5 سورۀ بیّنه، اخلاص را در فضای لغت معنا می‌کند و سپس متذکر معنای اصطلاحی آن می‌شود.  ایشان درباره معنای لغوی اخلاص می‌گوید: اخلاص ...

  پنجمین امر مورد نیاز در سیر و سلوک انابه است

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 • خواجه‌نصیرالدین ؟ره؟ پنجمین امر مورد نیاز در سیر و سلوک را "انابه" دانسته است. ولی براساس آن‌چه که در کتاب شریف "منازل‌السائرین"  خواجه عبداللّه انصاری  آمده، "انابه" منزل چهارم از منازل صدگانه‌ای است که در این کتاب مرتب گشته است؛ زیرا منزل نخست در کتاب ...

  مقصود از صراط مستقیم چیست؟

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   عبارت خواجه: «چون راه راست، ‌نزدیک‌ترین راهی باشد به مقصد پس کسی که بر طریق مستقیم سلوک کند، امیدوارترین کس به وصولِ مقصد باشد». شرح عبارت: راه راست، کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین و امن‌ترین راه است که انسان را به مقصد می‌رساند. بین دو نقطه را می‌توان به ...

  انواع خواب

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   در روایات نقل شده که خواب بر سه‌گونه است: یک: حدیث نفس؛ یعنی: انسان هرچه که در عقیده و خیال خود دارد، در عالم خواب نیز همان تخیلات و عقاید خودش را می‌ببیند؛ این گونه خواب‌ها تعبیر ندارد و یک‌انسان آشنا با ضوابط خواب و ...

  منظور از صِدیق کیست؟

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 •   عبارت خواجه: « و صِدّیق کسی است که در این همه او را  راستی،‌ پیشه و ملکه بُود و البته خلاف آنچه باشد در هر باب از او نتوان یافت، نه به عین، نه به اثر». شرح عبارت: صِدیق کسی است که همواره و در همۀ ...

  حسن و قبح ذاتی راست و دروغ

 • پنجشنبه - 1 مهر 1400
 • برخی معتقدند دروغگویی و قبح آن، و همچنین راستگویی و حُسنِ آن، نسبی است و از این رو به نسبیت اخلاق‌ قائل شده اند، و جهت اثبات نظر خود ‌گفته اند: «اگر پیامبری برای پیشبرد اهداف نبوت صلاح ببیند که جایی دروغ بگوید، آیا این ...

  گالــــری