سلسله نشست موسسه آوای توحید

نقش عرفان وتوحید در سبک زندگی

استاد : آیت الله حسن رمضانی
دبیر نشست : حجت الاسلام حیدری

زمان نشست :۱۳شهریور ساعت۱۸

🔔مکان نشست:
حضوری در موسسه آوای توحید
پخش زنده بصورت مجازی

✨لینک ثبت نام نشست و دوره:
https://b2n.ir/p32335