نشست علمی حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ( ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه) : نشست هفتم: عرفان و انقلاب اسلامی

  • چهارشنبه - 20 مرداد 1400
  • نشست علمی حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ( ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه) نشست هفتم: عرفان و انقلاب اسلامی ارائه دهنده: آیت الله حسن رمضانی دبیر علمی: جناب آقای دکتر سیدجواد میرخلیلی زمان: پنج شنبه 1400/04/17                            ...

    گالــــری